undefined

undefined

undefined

Welkom

Hartelijk welkom op de website van de Stichting Centrummanagement Losser. 


Informatie over corona virus voor werkgevers en ondernemers

De impact van de verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het corona virus is groot voor het bedrijfsleven. 

De overheid heeft inmiddels een uitgebreid maatregelenpakket aangekondigd. 

De gemeente Losser heeft een pagina in het leven geroepen waarop informatie staat over het corona virus en welke regelingen er zijn voor  bedrijven. Raadpleeg deze pagina om te kijken voor welke regeling je in aanmerking kunt komen. 

https://www.losser.nl/Actueel/Nieuwsberichten/Informatie_over_coronavirus_voor_werkgevers_en_ondernemers


Parapluplan 

Zoals bekend staan we aan de vooravond van grootschalige uitvoeringswerkzaamheden ten behoeve van de herinrichting van de Gronausestraat en delen van het centrum. Alle communicatie hierover zal vanaf heden na te lezen zijn onder het kopje OVER CML > Parapluplan.

En natuurlijk kan een ieder ook altijd gewoon een kijkje nemen in het Projectbureau van Centrumplan Losser, locatie Aloysiusschool. Iedere donderdag van 11.00 - 17.00 uur staat het bouwteam klaar om alle vragen over dit project te beantwoorden.

Samen de handen in elkaar slaan

Stichting Centrummanagement Losser is een samenwerkingsverband van en voor alle ondernemers in het centrum van Losser.

Samen met de ondernemers willen wij ons inzetten om economische vitaliteit en kwaliteit van het centrum van Losser te verbeteren. Wij staan voor een centrum dat goed bereikbaar is, gastvrij en aantrekkelijk om te verblijven. Samen de handen in elkaar slaan, over grenzen heen denken en handelen, continu het centrum verbeteren in alle opzichten zijn de uitdagingen waar wij voor staan.

Vergaderdata 2020

Onder activiteiten & evenementen staan onze vergaderdata voor 2020 vermeld. De eerst volgende vergadering is dinsdag 7 april. 

Alle vergaderingen kunt u bijwonen, mits vooraf aangemeld op ons mailadres info@centrummanagementlosser.nl. Uw belangstelling en meedenken wordt zeer op prijs gesteld.

RTV Oost

Hierbij onze pre-roll die roulerend op RTV Oost te zien is. Om te kijken klik hier.
 

 

 


 
Links
Nieuwsbrief.png
undefined
downloads.png
cover.jpg