undefined

undefined

undefined

Over Centrum Management Losser

Bestuur

Het bestuur van de CML bestaat uit:

Henri Brookhuis
Voorzitter
'Vacant '

Herman Kuipers (Bouwma Adviesbureau) Penningmeester
'Vacant'

Brigitte Berkhout &
Bernadet Klumper
(Het Zentrum)
Mariola Dieperink
Centrummanager


Wat zijn de plannen?

In het activiteitenplan is omschreven, wat we willen gaan doen in het vierde jaar. * Op de website is een download van het activiteitenplan te vinden.

Werkgroepen:

Inmiddels zijn diverse werkgroepen opgezet, die het bestuur helpen om de diverse taken goed uit te voeren.

Dit zijn:

  • werkgroep Visie en Beheer, bestaande uit: Peter Holtkamp, Egfried Booltink, Eric Keizers, Paul Wigger, Jeroen ten Broeke, Herman Kuipers en Mariola Dieperink
  • werkgroep Sfeerbeleving, bestaande uit: Rick Smit, Jeroen ten Broeke & Peter Holtkamp
  • werkgroep Kerst, bestaande uit: Theo de Kinkelder, Sandra Teunissen & Gerard Rodel
  • werkgroep Sinterklaas, bestaande uit: Jeroen ten Broeke, Marieke Vreriks, Ivo Jonker en Vera Kwakman
  • werkgroep PR & Media, bestaande uit: Martin Damhuis, Joost Nijland, en Mariola Dieperink
  • Werkgroep Boerenmarkt, bestaande uit Monique van Zutphen, Bernadet Klumper en Brigitte Berkhout.
  • werkgroep Halloween, bestaande uit Linda Beekveld, Ria Holtkamp, Karin Stroeve, Ciska Withag, Marjolein Teiken, Peter Damink, Martijn Egelink, Swenja Bruinink, dames van het Lossers Chaootschap en Mariola Dieperink.
  • werkgroep zomerevent, bestaande uit Jessica Huitink, Melissa Huitink,  Bianca Damer, Ingeborg Buld, Myra van Raalte, Lisa Kok, Ellen Keur en Mariola Dieperink

Mail:  

Via de mail info@centrummanagementlosser.nl kunt u ons bereiken.
Voor vragen, suggesties en ideeën kunt u daar terecht.

Correspondentieadres:  

Kosterstraat 1,
7581 GA Losser

Bankrekening:

Het bankrekeningnummer van de stichting Centrummanagement Losser is NL65RABO0169180271 (Rabobank).

Telefoon:

De bestuursleden van Centrummanagement Losser kunt u bereiken op de volgende telefoonnummers:

Henri Brookhuis brookhuis.losser@gmail.com
Herman Kuipers 06-13671559 / 053-5382086


Brigitte Berkhout 06-22778475
Bernadet Klumper 06-22778475


Mariola Dieperink06-20302604


 

 


 
Links
Nieuwsbrief.png
VVV_DeLutte-Losser-Beuningen_logo.jpg
downloads.png
cover.jpg